คำถามที่พบบ่อย
คำถามที่พบบ่อย
ตอบ

ภาพ และ คลิปวิดิโอต่างๆ เป็นงานลิขสิทธิ์ของผู้สร้างสรรค์ และ/หรือ ผู้บันทึกภาพ หรือคลิปวิดิโอนั้นๆ

ตอบ

ข้อจำกัดความรับผิดชอบอาจเป็นในลักษณะที่ตกลงว่าให้สมาชิกเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น หากมีการละเมิดลิขสิทธิ์ รวมไปถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีหากมีการฟ้องร้อง

ตอบ

เงื่อนไขที่สำคัญที่สุดข้อหนึ่งในสัญญาระหว่างผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการคือ สมาชิกผู้ใช้บริการต้องขายภาพหรือคลิปที่ตนเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือมีสิทธิหรือมีสิทธิเท่านั้น เนื่องจากบริษัทไม่สามารถตรวจสอบภาพหรือคลิปที่มีมากมายทั้งหมดได้จึงควรมีข้อจำกัดความรับผิดของบริษัทไว้ด้วย

ตอบ

ลักษณะการขายภาพหรือคลิปวิดิโอ อาจเป็นการอนุญาตให้ใช้สิทธิโดยไม่เด็ดขาด กล่าวคือมีผู้มีสิทธิใช้ภาพหรือคลิปได้หลายคนพร้อมๆกัน และผู้ซื้อหรือผู้ได้รับอนุญาตแต่ละราย ไม่สามารถห้ามมิให้ผู้ได้รายอื่นใช้ได้

ตอบ

นอกจากด้านลิขสิทธิ์แล้ว บริษัทต้องคำนึงถึงการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลด้วย หากมีภาพหรือคลิปที่อาจทำให้บุคคลอื่นเกิดความเสียหาย แม้ภาพหรือคลิปนั้นเป็นลิขสิทธิ์ของสมาชิกก็ตาม

ตอบ

บริษัทควรมีมาตรการในการตรวจสอบและแก้ไขเบื้องต้น หากมีผู้ร้องเรียนว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์ในภาพหรือคลิปเกิดขึ้น เช่น มีจดหมายตอบกลับทันทีว่าบริษัทจะทำการตรวจสอบ และหากมีปัญหาเรื่องการละเมิดจริงๆ บริษัทจะดำเนินการเอาภาพหรือคลิปนั้นออกหรือระงับการใช้งานของสมาชิกคนนั้น ทั้งนี้บริษัทควรคำนึงถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และการมีสิทธิ์ในการใช้ภาพหรือคลิปนั้นด้วย โดยตรวจสอบจากสมาชิกเพื่อขอข้อมูลและเอกสารพิสูจน์