ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ


chatamon poldul
ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมการลงทุน
อีเมล์ : chatamon.poldul@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0804276669
ประวัติการศึกษา
2005
Master of European Business (International Program) ESSCA (Ecole Superieure des Sciences Commerciales d' Angers ) France
2002
Master of Arts in Innoveation Mangement (International program) Mahidol University Thailand
1999
Bachelor of Political Science Chulalongkorn University Thailand
ประวัติการทำงาน
2014-Present
Thailand Tech Startup Association
2007-2014
National Science and Techology Development Agency (NSTDA)
2006
Office of Small and Medium Enterprise Thailand (OSMEP)
2004-2005
Internship in Europe