ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ


กรวิทย์ กาลไกล
ผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าระหว่างประเทศ
อีเมล์ : toretrosing@yahoo.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0882500739
ประวัติการทำงาน
2001-2003
ที่ปรึกษาด้านส่งออก บริษัท Asiasof
2005-2008
ที่ปรึกษาด้านการกระจายสินค้า บริษัท Mango