สมัครสมาชิก

ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ


ข้อมูลผู้สมัคร

 
 
 
 
 

ข้อมูลผู้ประกอบการ

 
 
 
 
 
 
 
 
 คน
 %
 %
 
 

ข้อมูลธุรกิจ

รูปแบบของธุรกิจ
มีผลิตภัณฑ์ซอฟแวร์เป็นของตัวเอง (Software Product)
รับจ้างพัฒนาเป็นรายโครงการ (Project Customize)
รับจ้างช่วงในการพัฒนาโปรแกรม (Outsource Developer)
Others  
ชนิดซอฟแวร์ที่ท่านเป็นผู้พัฒนา
Enterprise Software
Digital Content
Mobile Application
Others  
แพลตฟอร์ม ซอฟแวร์ที่ท่านเป็นผู้พัฒนา
Linux
Windows
Andriod
iOS